poniedziałek, 10 maj 2021 11:13

Jak wykonać fundament?

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
deskowanie deskowanie pixabay

Jak wykonać fundament? Oto 24 kroki, które doprowadzą nas do realizacji tego celu:Krok 1 - geodeta musi wytyczyć linie bazowe dla ścian fundamentowych, a także tzw. reper - jest to wysokościowy punkt odniesienia dla poziomu posadowienia budynku.

Krok 2 - po wyznaczeniu zarysu budynku w jego obrębie należy usunąć humusu.

Krok 3 - wokół wykopu (w odległości około 50 cm od jego zewnętrznych krawędzi) należy wbić i przymocować do nich poziome deski. Do takiej konstrukcji mocowane są tzw. ławy drutowe (z mocnego drutu, na przykład wiązałkowego lub żyłki); ich punkty przecięcia wyznaczają narożniki ścian fundamentowych.

Krok 4 - na podstawie punktów charakterystycznych ław drutowych należy wytyczyć odpowiadające im punkty w wykopie.

Krok 5 - wykonanie wykopów pod ściany fundamentowe i ławy.

Krok 6 - na gruntach lekkich, łatwo osypujących, warto ułożyć w wykopie folię budowlaną, wywijając ją z obu stron do góry na około 25 cm. Taki zabieg ochroni wylewaną mieszankę betonową przed zanieczyszczeniem ziemią oraz zapobiegnie odpływaniu wody zarobowej do gruntu.
Wywinięcie folii pozwoli betonowemu podkładowi dobrze związać, uniemożliwiając zbyt szybkie odparowanie wody. Dla ław z reguły trzeba wykonać szalunek, chyba że grunt jest bardzo spoisty.

Krok 7 - na dnie wykopu należy ułożyć 10-centymentrową warstwę betonu B10 (na lekkim piaszczystym gruncie i przy niskim poziomie wód gruntowych możemy ten krok pominąć).

Krok 8 - ułożenie zbrojenia zgodnie z projektem. Najczęściej ma postać zbrojenia wzdłużnego z 4 prętów o średnicy 12 mm ze stali gładkiej lub żebrowanej. Trzeba je połączyć w 30-centymetrowych odstępach drutem 6 mm. Istotne jest staranne łączenie prętów na całej długości oraz w narożach.

Krok 9 - wykonanie tzw. uziomu fundamentowego na potrzeby instalacji elektrycznej i ewentualnie odgromowej. To pręt lub płaskownik ułożony w dolnej części ław, którego końce trzeba wyprowadzić ku górze w miejscu planowanej rozdzielnicy oraz w narożach budynku na potrzeby instalacji odgromowej.

Krok 10 - zbrojenie trzeba umocować w jaki sposób, aby jego spód był uniesiony około 5 cm na podłoże; możemy użyć w tym celu podkładek dystansujących lub podwiesić zbrojenie do deskowania.

Krok 11 - bezpośrednio przed wylaniem betonu warto obficie polać deskowanie wodą. Możemy je także pokryć folią.

Krok 12 - w tym kroku następuje wypełnienie deskowania betonem klasy B15 lub B20 (C12/15 lub C16/20). Mieszanka musi szczelnie wypełnić całe deskowanie i powinna zostać zagęszczona poprzez nakłuwanie prętem stalowym i opukiwanie szalunku (mieszanka ciekła lub półciekła) bądź wibratorem (mieszanka gęstoplastyczna). Podczas zagęszczania wibrator nie może dotykać zbrojenia ani deskowania.

Krok 13 - w tym momencie następuje wyrównanie powierzchni ław z jednoczesnym ich zatarciem.

Krok 14 - kilka godzin po ułożeniu mieszanki trzeba rozpocząć pielęgnację betonu, czyli podlewanie go wodą co kilka godzin czasu i osłonięcie przed jej zbyt szybkim odparowywaniem (przez 5-10 dni). Beton powinien być stale wilgotny, nawet pokryty warstwą wody. Umożliwia to jego prawidłowe wiązanie i chroni przed powstawaniem rys skurczowych.

Krok 15 - po upływie tego czasu muruje się narożniki ścian fundamentowych, ponownie przyjmując za punkt odniesienia ławy drutowe.

Krok 16 - w tym momencie następuje usunięcie deskowania.

Krok 17 - należy wyznaczyć miejsca przebiegu instalacji podziemnych (przyłącze elektryczne, wodociągowe, odpływ kanalizacji); w miejscach tych umieszcza się tzw. przelotki - krótkie odcinki rur z tworzywa lub kształtki styropianowe.

Krok 18 - wymurowanie ścian fundamentowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz podstawy kominów, aż do poziomu podkładu pod podłogę parteru.

Krok 19 - uzupełnienie ubytków w spoinach, wymurowanych ścian oraz zagruntowanie całej powierzchni muru emulsją asfaltowo-kauczukową.

Krok 20 - ułożenie odcinków instalacji podpodłogowych: kanalizacyjnej oraz wodociągowej „na gotowo” (ich końce należy zamknąć zaślepkami), elektrycznej (rura z wciągniętym drutem, który ułatwi później przeciągniecie kabla).

Krok 21 - przestrzeń pomiędzy ścianami wypełnia się piaskiem bądź pospółką i warstwowo zagęszcza.

Krok 22 - wyrównanie zaprawą górnej powierzchni ścian fundamentowych. Kolejną czynnością jest ułożenie na nich poziomej izolacji przeciwwilgociowej (dwie warstwy papy podkładowej na osnowie z poliestru lub włókna szklanego, klejone lepikiem na zimno). Papa musi wystawać około 15 cm poza wewnętrzną krawędź ścian fundamentowych, co pozwoli szczelnie połączyć ją izolacją podłogi na gruncie.

Krok 23 - z chudego betonu wykonuje się podkład pod podłogę parteru (grubość co najmniej 6 cm).

Krok 24 - ocieplone i zabezpieczone izolacja przeciwwilgociową fundamenty zasypuje się od strony zewnętrznej; grunt zasypowy zagęszcza się mechanicznie, warstwami grubości nie większej niż 20 cm.

Dodatkowa ważna uwaga - należy wiedzieć, że betonowanie fundamentów powinno być wykonane bez przerw technologicznych - w ciągu kilku godzin (najwyżej jednego dnia). Dlatego też korzystniejszym rozwiązaniem od przygotowania betonu na budowie jest jego zakup w betoniarni. Oprócz odpowiedniej ilości jednorodnego materiału zyskujemy także gwarancję jego odpowiedniej klasy.

Pozostańmy w kontakcie

Subskrybuj nasz newsletter żeby otrzymywać najnowsze informacje